Bütün Saadet Düsturlarına Hâvî Bir Şeriat

Bütün Saadet Düsturlarına Hâvî Bir Şeriat

14 Temmuz 2019 Pazar 00:09
Bu haber 164 kez okundu
Bütün Saadet Düsturlarına Hâvî Bir Şeriat
banner22
 
Ve öyle bir Muhammed’dir ki (asm) şahsiyet-i maneviyesiyle kâinatın kemaline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını hâvî bir şeriata sahiptir. ”Lâ ilâhe illallah” beyanındadır.Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime, bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum.

Öyle bir Allah ki, vücub-u vücuduna ve Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (asm) bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı nâtıktır.

Öyle Muhammed (asm) ki, icma ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla, İmamü’l-Evliya ve’l-Ulema lâkabını almıştır. Ve öyle Muhammed (asm) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı kàtıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur.

Ve öyle bir Muhammed ki (asm), âlem-i gayb ve melekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâike ile musahabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (asm) şahsiyet-i maneviyesiyle kâinatın kemaline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını hâvî bir şeriata sahiptir.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (asm), âlem-i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir olup, bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itminan ile, yüksek bir iman ile, nev-i beşere karşı tevhid dinini “Lâ ilâhe illallah” ile ilân ve i’lâm ediyor.

Ve keza, öyle bir Allah ki, vücub ve vücuduna, celâl ve cemaline, Vâhid-i Ehad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakîm’dir.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, bütün akıllar ve kalpler, hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve cihat-ı sittesinden nurefşan bir kitaptır.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, mazhar-ı vahiy olan resullerce mahz-ı vahiydir, ehl-i keşif ve ilhamca ayn-ı hidayettir, maden-i iman ve mecma-ı hakaiktir. Hükümleri delâil-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı selimenin şehadetiyle musaddaktır.

Lisanü’l-gayb olup, âlem-i şehadette, nev-i beşeri “Fa’lem ennehû lâ ilâhe illallah” ile tevhide emir ve davet ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, Katre, s. 66


Lûgatçe:

âyât-ı bâhire: Ap açık deliller, âyetler.

beşir: Müjdeci.

bürhan-ı nâtık: Konuşan delil.

cihat-ı sitte: Altı cihet, altı taraf. (sağ-sol, ön-arka ve alt-üst.).

Furkan-ı Hakîm: Hak ile batılı birbirinden ayıran, hikmetli dolu Kur’ân.

hâvî: İçine alan, kapsayan, kuşatan.

i’lâm: Bildirmek, öğretmek.

imamü’l-evliya ve’l-ulema: Velîlerin ve âlimlerin imamı.

mahz-ı vahiy: Vahyin ta kendisi.

mehbit-i vahy-i İlâhî: Allah tarafından gönderilen vahyin iniş yeri.

mürselîn: Elçi olarak gönderilenler, peygamberler.

nezir: İnsanları doğru yola sevk etmek için uyararak korkutan, uyaran.

secâyâ-yı sâmiye: Yüksek ve kıymetli seciyeler, hususiyetler, vasıflar.

siyadet: Efendilik, beylik.

Vâhid-i Ehad: Bir olan ve birliği her bir şeyde tecelli eden Allah (cc).

vücub-u vücud: Varlığı zorunluk olmak, olmaması imkânsız olmak.

vüsuk: Sağlam inanma, güvenme.


KAYNAK: YENİ ASYA

ADMİN 1
Anahtar Kelimeler: Mesnevî-i NûriyeKatre

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner35

banner38

banner37

banner34