Dünya, Kudretin Mu’cizelerini İlân İçin Bir Menzildir

Dünya, Kudretin Mu’cizelerini İlân İçin Bir Menzildir

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
Bu haber 157 kez okundu
Dünya, Kudretin Mu’cizelerini İlân İçin Bir Menzildir
banner39
 
Ve keza, bu âlemde, pek ihtişamlı bir rububiyet âsârı ile şaşaalı bir saltanatın şuâları görünmektedir.
Evet, görüyoruz ki, koca arz, sekenesiyle beraber, ehlî, zelil, mutî bir hayvan gibi, o rububiyetin emri altında beslenir. Güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir Mevlevî gibi raks ve hareketi ve sair bütün işleri o emre tâbi olduğu gibi, şemsin de seyyaratıyla tanzim ve teshiri ve sair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki azametli şu rububiyet-i sermediye ve bu saltanat-ı ebediye şöyle zayıf, zâil, muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez ve bu mütebeddil, belâlı, kederli, fânî dünya üzerine kaim olamaz. Ancak bu dünya, o azametli rububiyetin pek azîm ve geniş dairesi içinde, insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mu’cizelerini teşhir ve ilân için kurulmuş muvakkat bir menzildir ki, tahrip edilip pek muazzam, geniş, ebedî ve bâkî bir âleme cüz olmak için tebdil edilecektir. Binaenaleyh, bu tebeddülât ma’razı olan âlemin Sâni’i için, diğer tagayyürsüz, sabit bir âlemin vücudu zarurîdir.

Maahâzâ, zâhirden hakikate geçen ervah-ı neyyire ashabı ve kulûb-u münevvere aktabı ve ukùl-ü nuraniye erbabı ve kurb-u huzur-u İlâhîde dâhil olanlar, o Zat-ı Zülcelâl’in, mutîler için bir dâr-ı mükâfat ve asiler için bir dâr-ı mücazat ihzar ettiğini ve pek metin vaadler ile şedid tehditleri olduğunu kat’î ihbar ediyorlar. Malûmdur ki, vaadleri îfâ etmemek bir züldür. Hâlık-ı Âlem zül ve zilletlerden münezzehtir. Ve aynı zamanda, o hakikati ihbar eden ehl-i hakikat ve enbiya ve evliya ve asfiya cemaatlerine kâinat bütün âyâtıyla, kelimatıyla zâhir olarak ihbarlarını teyid ve takviye ediyor.

Ey insan! Bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır?

• Ve keza, bu âlemin Mutasarrıfı, dar ve muvakkat şu arz meydanında, âlem-i ahiretin büyük meydanının çok misallerini, numunelerini her vakit gösteriyor. Ezcümle, bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebatî haşirlere dikkat lâzımdır.

Evet, altı gün zarfında, o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri galatsız, haltsız kemâ fi’s-sâbık inşa ve iade etmekle, arz meydanında nebatî haşirleri yapan kudret, semavat ve arzı altı günde halk etmesinden âciz değildir. Ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşr-i insânîyi yapmamak imkânı var mıdır? Evet, haşr-i nebatîde, kelimeleri, yazıları tamamen silinmiş üç yüz bin kadar sahifeleri birlikte, bilâhalt ve bilâgalat kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete tek bir sahifeden ibaret bulunan haşr-i insânî ağır gelir mi? Hâşâ!

İşte o Kudret Sahibi, lisan-ı Kur’ân ile emrettiği “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.” [Rum Sûresi: 50] âyet-i kerîmesi, bu meselenin hakikat olduğuna sarahatle şehadet ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 59


LÛ­GAT­ÇE:

âsâr: Aserler.

asfiya: Hz. Peygamber’in (asm) vârisi hükmünde, onun meslek ve gayelerini hayata geçirmeye çalışan âlim zatlar.

ervah-ı neyyire: Nur saçan ruhlar (peygamberler).

Hâlık-ı Âlem: Âlemin yaratıcısı, Allah.

kemâ fi’s-sâbık: Eskisi gibi.

kulûb-u münevvere: Nurlanmış, aydınlanmış kalpler (evliyalar).

kurb-u huzur-u İlâhî: Allah’ın huzuruna yakınlık.

ma’raz: Sergi, teşhir yeri.

menzil: Konak, yer.

mutî: İtaat eden, boyun eğen.

muvakkat: Geçici.

rububiyet: Cenab-ı Hakk’ın terbiye etmesi ve idaresi altında bulundurma vasfı.

sekene: Sâkin olanlar, ikamet edenler, oturanlar.

seyyarat: Gezegenler.

şems: Güneş.

tebeddülât: Değişimler.

ukùl-ü nuraniye: Nurlu akıllar (asfiyalar).KAYNAK: YENİ ASYA

ADMİN 1

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner35

banner38

banner37

banner34