Fen ve Sanat Silâhıyla Cihad Edeceğiz

Hakikat

11 Ekim 2018 Perşembe 15:04
Bu haber 299 kez okundu
Fen ve Sanat Silâhıyla Cihad Edeceğiz
banner39
 

Hakikat

26 Şubat 1324 (11 Mart 1909), Volkan, Sayı: 70, Sayfa: 3.

Biz “Kàlû belâ”dan cemiyet-i Muhammedîde (asm) dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihadımız tevhiddir. Peyman ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz; müttehidiz.

Her bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir. Zira ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silâhıyla, i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz.

Amma cihad-ı haricîyi Şeriat-ı Garranın berâhin-i kàtıasının elmas kılıçlarına havale edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşîler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaîleriyiz; husumete vaktimiz yoktur.

Cumhuriyet ki (HAŞİYE) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâm’a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.

Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. “İnnallâhe hüve’l-kaviyyü’l-metîn”1 hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdat daima hükümferma olacaktır.

İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil.

İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. Her şey hür oldu; Şeriat da hürdür, Meşrutiyet de. Mesâil-i Şeriatı rüşvet vermeyeceğiz. Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz.

Yeis mâni-i herkemaldir. “Neme lâzım, başkası düşünsün” istibdadın yadigârıdır.

Bu cümlelerin mabeynini rabtedecek olan mukaddematı, Türkçe bilmediğim için mütaliînin fikirlerine havale ediyorum.

Said Nursî

HÂŞİYE: O zaman “Meşrutiyet,” şimdi o kelime yerine “Cumhuriyet” konulmuş.

Dipnot:

1- “Muhakkak ki Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir.” Üstadımız aynı makaleyi Tarihçe-i Hayat’a derc ederken Arapça ibare şöyle yer almıştır: “İnnallahe lekaviyyün azîz.” [Şüphesiz ki Allah pek kuvvetli ve pek izzetlidir. (Hac Suresi: 40.)]

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 45

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: hükümler, kanunlar.

amir-i vicdanî: vicdana emreden.

berâhin-i kàtıa: kesin deliller.

ceride: gazete.

cihad-ı haricî: dış düşmana karşı yapılan cihad.

cihetü’l-vahdet-i ittihad: birlik yönü.

heva: nefsin hoşuna giden, zararlı ve günah olan istek ve arzular.

hüda: hidayet, doğru yol, hak.

i’lâ-yı kelimetullah: Allah’ın ismini, davasını yüceltmek, yaymak.

icbar: zorlama, zorla ve isteği dışında yaptırma.

ihtilâf-ı efkâr: fikirlerin ihtilâfı, farklı farklı olması.

inhisar-ı kuvvet: kuvveti tek elde bulundurma.

istibdad-ı manevî: manevî baskı.

kàlû belâ: evet dediler; Allah’ın kullarının ruhlarını yarattıktan sonra “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna kulların verdiği “Evet” cevabıdır.

mabeyn: ara.

mâni-i herkemal: bütün mükemmelliklerin engeli; her türlü gelişmeye engel.

marifet-i tam: tam bir bilme, hakikî manada tam bir eğitim ve aydınlanma.

medeniyet-i âmm: herkese, umuma ait medeniyet, bütün insanlığa ait olan medeniyet.

mesâil-i Şeriat: Şeriatın meseleleri.

Meşrutiyet: bir hükümdarın başkanlığı altındaki millet meclisi ile idare edilen devlet sistemi.

mukaddemat: önsözler, ön bilgiler.

muvahhid: Allah’ın varlığına ve birliğine inanan.

mütaliîn: okuyanlar.

müttehid: birleşmiş, birlik olmuş.

peyman: yemin, and.

rabt: bağlama.

sırr-ı vahdet: birlik sırrı.

Şeriat-ı Garra: parlak Şeriat.

şimal: kuzey.

teessüs: yerleşme, kökleşme.

tevhid: Allah’ın bir olduğuna inanma, birleme.

tevzi: dağıtma.

yeis: ümitsizlik.
www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/fen-ve-sanat-silahiyla-cihad-edecegiz_475191
Admin  1

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner38

banner37

banner34