Kerbelâ’nın Kader ve Hikmet Ciheti

Kerbelâ’nın Kader ve Hikmet Ciheti

10 Eylül 2019 Salı 07:09
Bu haber 98 kez okundu
Kerbelâ’nın Kader ve Hikmet Ciheti
banner39
 
Kader nokta-i nazarında feci akıbetin hikmeti ise:

Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi; tâ kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve sûrî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular.

Üçüncü Sualiniz: “O mübarek zatların başına gelen o feci gaddarâne muamelenin hikmeti nedir?” diyorsunuz.

Elcevap: Sâbıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin’in muarızları olan Emevîler saltanatında, merhametsiz gadre sebebiyet verecek üç esas vardı:

Birisi: Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan “Hükûmetin selâmeti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir.”

İkincisi: Onların saltanatı, unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarâne bir düsturu olan “Milletin selâmeti için her şey feda edilir.”

Üçüncüsü: Emevîlerin Hâşimîlere karşı an’anesindeki rekabet damarı, Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir gadre kabiliyet göstermişti.

Dördüncü bir sebep de, Hazret-i Hüseyin’in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevîlerin, Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına “memalik” tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gurur-u milliyelerini kırmaları yüzünden milel-i sâire Hazret-i Hüseyin’in cemaatine intikamkârâne ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevîlerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş, gayet gaddarâne ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir.

Mezkûr dört esbab zâhirîdir. Kader noktasından bakıldığı vakit, Hazret-i Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hâsıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymettardır ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer, bir saat işkence altında şehid edilse, öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehid olduktan sonra ona sorulabilse, “Az bir şey ile pek çok şeyler kazandım” diyecektir.

Mektubat, On Beşinci Mektub, s. 69

***

Mu’cizât-ı Ahmediye’den:

Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Se­leme’nin, daha diğerlerin rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki “Hazret-i Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ’da katledilecektir.” Elli sene sonra, aynı vak’a-i ciğersuz vukua gelip o ihbar-ı gaybîyi tasdik etmiş.

Mektubat, 19. Mektub, s. 121
LÛ­GAT­ÇE:

aktab: Kutublar, büyük velîlerden zamanın en büyük mürşidi olan kimseler.

an’ane: Gelenek.

asabiyet-i milliye: Millî damar, milliyetçilik damarı.

asayiş: Emniyet, güvenlik.

cem’: Toplanma, bir araya gelme.

esbab: Sebepler.

eşhas: Şahıslar, ferdler.

gadir: Haksızlık, zulüm, kıyım.

ihbar-ı gaybî: Gaybdan gelen haber, geçmiş veya gelecek zamana ait haberler.

intikamkârâne: İntikam besleyerek, intikam alır gibi.

memalik: Kullar, köleler.

merci: Merkez, kaynak.

milel-i sâire: Diğer milletler.

muarız: Karşı çıkan, muhalif.

muvakkat: Geçici.

müşevveş: Karışık.

netaic-i uhreviye: Ahiretteki neticeler, sonuçlar.

nokta-i nazar: Bakış açısı.

sâbıkan: Bundan önce, evvelce.

saltanat-ı ruhaniye: Ruhânî saltanat, manen devam eden hâkimiyet.

sûrî: Görünüşte olan, şeklî.

terakkiyat-ı maneviye: Manevî yükselmeler, ilerlemeler.

vak’a-i ciğersuz: Ciğer parçalayıcı olay.KAYNAK: YENİ ASYA


ADMİN 1

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner35

banner38

banner37

banner34