Meşgul Olduğumuz vazife, Her Meseleden Daha Büyük

Meşgul Olduğumuz vazife, Her Meseleden Daha Büyük

11 Ekim 2019 Cuma 07:07
Bu haber 117 kez okundu
Meşgul Olduğumuz vazife, Her Meseleden Daha Büyük
banner39
 
[Bir suale mecburî cevabın tetimmesidir.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şuhur-u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle, gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i Nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar.

Aziz kardeşlerim! Siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakaver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyve’nin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz kırılmasın.

Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam meseleleri, fânî hayatta zalimâne olan düstur-u cidal dairesinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle, kader-i İlâhî, onların o cinayetleri içinde, onlara bir mânevî Cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirdlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları, fânî hayata bedel bâkî hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkârlarına gayet dehşetli ecel cellâdının hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat’î ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz.Elhasıl: Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi –muvakkat olduğu için– bizim meselemizin en küçüğüne –bekaya baktığı için– mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; biz, neden kudsî vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz?

Bu âyet [“Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe, başkasının dalâleti size zarar vermez.” (Maide Sûresi: 105)] ve usûl-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan: “Er-râzî bi’z-zarari lâ yünzaru lehû” [Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez].

Yani “Başkasının dalâleti sizin hidayetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onların dalâletleriyle meşgul olmazsanız.”

Düsturun manası: “Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. ”

Madem bu âyet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kudsî vazifeye hasretmeliyiz, onun haricindekileri malâyanî bilip, vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi’ nuranî müdafaadır.

Bu tetimmenin yazılmasının sebeplerinden birisi:

Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye, Boğazlar hakkında bir boşboğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım, alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kalben “Yazık!” dedim. “Bu vazife-i Nuriyede zararı olacak.” Sonra şiddetle ikaz ettim. “Eûzü billahi mine’ş-şeytâni ve’s-siyâseti.” [Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.] bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selb ediyor. Cennet adamlar istediği gibi, Cehennem de adam ister.

Beşinci Şuâ’nın yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor.

Said Nursî

Emirdağ Lâhikası,

Mektup No: 21, s. 71-72

LÛ­GAT­ÇE:

düstur-u cidal: Kavga düsturu, mücadele prensibi, kaidesi.

fütur getirmek: Gevşeklik, bıkkınlık göstermek.

malâyani: Manasız, faydasız, boş (şey).

mesail: Meseleler.

muvakkat: Geçici.

perestişkâr: Aşırı derecede düşkün olan, çok seven.

rûy-i zemin: Yeryüzü.

selb: Ortadan kaldırma, iptal etme; olumsuzlaştırma.

tetimme: Bir konuyu veya eseri tamamlamak için eklenen kısım, ek.

vazife-i bâkiye: Sonsuz hayata, ahirete ait vazife.KAYNAK: YENİ ASYA


ADMİN 1

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner35

banner38

banner37

banner34