Müjdelenen Peygamber: Hazret-i Muhammed (asm)

SORU: “Peygamber Efendimiz (asm) önceki Peygamberler tarafından müjdelenmiş midir? Diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân da geçiyor mu?”

23 Nisan 2019 Salı 16:11
Bu haber 172 kez okundu
Müjdelenen Peygamber: Hazret-i Muhammed (asm)
banner39
 
SORU: “Peygamber Efendimiz (asm) önceki Peygamberler tarafından müjdelenmiş midir? Diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân da geçiyor mu?”


HAZRET-İ PEYGAMBER (ASM) MÜJDELENMİŞTİR

Bu gün, Peygamber Efendimiz’in (asm) doğumunun milâdî takvim üzerinden sene-i devriyesidir. Binler binler kez salât-ü selâm olsun. Âmin.

Peygamber Efendimiz (asm) kendisinden önce gelen peygamberler tarafından müjdelenmiştir. Bilhassa Tevrat ve İncil, gelecek ahir zaman peygamberinin (asm) haberlerine çokça yer vermiştir.

Kur’ân’da, Hz. İsa’nın, kavmine şöyle dediği anlatılır: “Ey İsrâil oğulları! Ben, daha önce indirilen Tevrât’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir Resûlü müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” 1

Peygamber Efendimiz’in (asm) Kur’ân’da geçen bazı meziyetleri şunlardır:

1- Peygamberliği umûmîdir, mesajı cihanşümuldur (evrenseldir). O (asm) bütün insanlara ve kıyâmete kadar gelecek bütün zamanlara gönderilmiştir:

“Biz seni insanlara Resûl olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.” 2, “Bu Kur’ân, sizi ve kıyâmete kadar onun ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahy olundu.” 3, “Ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim!” 4, “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 5, “Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik.” 6

ULU’L-AZM OLMASI

2- Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid olan Sevgili Peygamberimiz 7 (asm) ulu’l-azm’dir.

Cenab-ı Hak bütün peygamberlerden mîsak (yani zorluklar karşısında –tabir câizse- geri çekilmemeye, vazifeyi bırakmamaya ve tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dâir yemin) almıştır. Beş peygamberden ise mîsâk-ı galîz, yani çok ağır yemin almıştır. Bu peygamberlere ulû’l-azm peygamberler denir.

Şu âyet bunu bildirir:

“Hani Biz Peygamberlerden ahid almıştık. Bilhassa Sen’den, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu Îsâ’dan Misak-ı Galiz (kuvvetli ahit) almıştık.” 8

3- Peygamberler arasında derece farkı vardır. Peygamber Efendimiz (asm) bu derecelerin en üstünündedir. Cenab-ı Hak buyurur ki: “Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Onlardan bazıları var ki, Allah onlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti.” 9

4- Hazret-i İbrâhîm (as) ve Hazret-i İsmâil (as), Kâbe’nin temelini yükselttikleri sırada, Peygamber Efendimiz’in (asm) gelmesi için duâ etmiştir: “Rabbimiz! Neslimizden, onlara Senin âyetlerini okuyacak, kitâbını öğretecek, kâinâtın yaratılış sırlarını ve gâyesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.” 10

Dini Bütün Dinlere Üstün Olması

5- Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin sonuncusudur: “Muhammed, hiçbirinizin babası değildir. O Allah’ın Resulüdür ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” 11

6- Peygamber Efendimiz’in (asm) getirdiği din bütün dinlerden üstündür: “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resûlünü hidâyet ve hak ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” 12

7- Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın en büyük âyetlerine şâhit oldu: “And olsun ki O, Rabb’inin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” 13

8- Allah, Peygamber Efendimiz’in (asm) şânını yüceltmiş, O’na Kevser’i vermiş ve O’na Makam-ı Mahmûd’u vaad buyurmuştur: “Biz senin şânını yücelttik.” 14 “Biz sana Kevser’i verdik.” 15 “Ey Resûlüm! Gece vakti sana mahsus nafile bir ibâdet olarak Teheccüt namazı kıl. Umulur ki, Rabb’in Seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” 16

Rabbim Resul-i Ekrem Eendimiz’in (asm) şefaatinden mahrum eylemesin. Âmin.

Dipnotlar:

1- Saf Sûresi: 6. 2- Nisâ Sûresi: 79. 3- En’âm Sûresi: 19. 4- A’râf Sûresi: 158. 5- Enbiyâ Sûresi: 107. 6- Sebe’ Sûresi: 28. 7- Mektubat, s. 334. 8- Ahzab Sûresi: 7. 9- Bakara Sûresi: 253. 10- Bakara Sûresi: 129. 11- Ahzâb Sûresi: 40. 12- Fetih Sûresi: 28 (Ayrıca bakınız: Tevbe Sûresi: 33, Saf Sûresi: 9). 13- Necm Sûresi: 18. 14- İnşirah Sûresi: 4. 15- Kevser Sûresi: 1. 16- İsrâ Sûresi: 79.Kaynak: YENİ ASYA

ADMİN  1

    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner38

banner37

banner34