Toplam Ödül 8.000 TL Olan 'Arka Plan'daki Adana' Fotoğraf Yarışması

Arka Plan’daki Adana ‘ adlı 1. Fotoğraf yarışması başladı. ‬

04 Aralık 2017 Pazartesi 18:41
Bu haber 1959 kez okundu
Toplam Ödül 8.000 TL Olan 'Arka Plan'daki Adana' Fotoğraf Yarışması
banner1
 
'Arka Plan’daki Adana ‘ adlı 1. Fotoğraf yarışması başladı. ‬

Toplam Ödül: 8.000 TL

‪Son Katılım Tarihi:
02.03.2018‬


Yarışmanın Adı: “ARKA PLAN”daki ADANA "

Yarışmanın Konusu: Adanamızın ilçeleriyle birlikte, bilindik dokusundan ziyade yılardır “Arka Plan”da kalmış, kültürel dokusu, mimarisi, sanayisi, ticareti, sokak kültürü, etnik kültürü, insanları, yemek kültürü ve diğer tüm zenginlikleri

Yarışmanın Amacı: Yıllardır üzerinde birçok kültüre ev sahipliği yapmış bu bereketli toprakların arka sokaklarında geçen hayatlar, mimari yapı, soyut veya somut kültürel miraslarını, sanayicilerin, sanayi ve ticaretteki insanların günlük yaşamlarını görüntüleyip, yarışmayı geleneksel hale getirip, tarihe tanıklık edip, gelecek nesillere büyük bir arşiv bırakmak.

Düzenleyici Kurumlar: ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ / HÜRRİYET GAZETESİ

Yarışma Bölümleri: Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Şartları:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 5 eser ile yarışmaya katılabilecektir.

Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.

Fotoğraf boyutu en az 1MB olmalıdır.

Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin
eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren
görüntüleri YARIŞMAYA KATILABİLİRLER. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada
ödül ve sergileme almış olması sorun teşkil etmeyecektir.

Fotoğrafların çekildiği tarih önemli değildir. Fakat yarışmacı, fotoğrafın çekildiği tarihi belirtmek zorundadır.

Fotoğraf Adana İl sınırları içerisin de çekilmiş olmalıdır. Adana İlçeleri yarışmaya dahil olup özellikle hedeflenen arşiv için ön planda olacaktır.

Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir
objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.(Panoramik oluşturulmalar dahil)

Katılımcı, mail olarak yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali
sayılır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya
yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.


Telif (Kullanım) Hakları:

Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alma fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Arka Plan Fotoğraf Derneği ile Hürriyet Gazetesine ait olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam, broşür, haber, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ'nin www.arkaplan.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.
Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), Arka Plan Fotoğraf Derneği tarafından istenebilir.

Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Yarışma Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.
Yarışmaya, fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

18 yaşından küçükler ise yarışmaya ancak veli izinlerini gösteren yazı ile katılabilirler. Veli imzalı izin belgelerini fotoğraflar yollanırken ek olarak
yollamayan katılımcıların aldıkları ödül iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alınması durumunda yarışma, organizasyon komitesinin istediği zamanda
veli izin belgesini yollamak zorundadırlar.

Ödülü iptal edilen derecenin yeri boş bırakılır. Bu iptal gerdiden gelene bir üstteki basamaktaki ödülü alma hakkını doğurmaz.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesı̇:a) yarisma@arkaplan.org.tr adresine mail olarak atılacaktır. (Başka türlü ulaştırılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)
b) Katılımda yollanacak fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda (tek mail ile) gönderilmelidir.
İsimlendirme:

Katılımcı her bir fotoğrafı kendi ismi ve sıra numarasıyla isimlendirmelidir.

Örneğin Mehmet Demirbilek 'in 1. fotoğrafının ismi Mehmet Demirbilek 1 olarak yazılmalıdır.

Tek bir seferde maille gönderilecek olan fotoğrafların eklenmesi dışında, maile katılımcının Adı Soyadı, açık ve daimi ikamet veya iş adresi, telefon numarası ile T.C. Kimlik numaraları yazılmalıdır. Katılımcının bu bilgisinin yanı sıra yollanan fotoğrafların sırasıyla, çekim yılı ve yeri detaylı ve net bir şekilde yazılmalıdır. Eksik veya yanlış gönderilen mailler için Salon Başkanı tam yetkili olup, yazılı dilekçe karşılığında ve salon başkanının insiyatifiyle düzeltmeler yapılabilir.

Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Arka Plan Fotoğraf Derneği veya Hürriyet Gazetesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

1- Burak DURHASAN / Ç.Ü. Öğretim Görevlisi

2- Murat GÜNAYDIN / Görsel Sanatlar Eğitmeni

3- Prof Dr. Sezgin GÜVEL / AFIAP

4- Prof. Dr. Murat Ali HERSEKLİ

5- A.Niyazi SERTKALAYCI EFIAP/s - Ç.Ü. Öğretim Görevlisi

6- Sinan TANYILDIZ / Hürriyet Gazetesi Bölge Sorumlusu

7- Dr. S.Haluk UYGUR / Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.)

Salon Başkanı: Mehmet DEMİRBİLEK Tel: 0.536.615 18 59 / 0.543. 351 01 12

Ödüller:

1.lik Ödülü 2.500 TL+Plaket

2.lik Ödülü 1.500 TL+Plaket

3.lük Ödülü 1.000 TL+Plaket

Mansiyon (3 adet) 500 TL+Plaket

Arka Plan Fotoğraf Derneği Ö.Ö. 250 TL+Plaket

Hürriyet Gazetesi Ö.Ö. 250 TL+Plaket

Jüri Özel Ödülü 250 TL+Plaket

Sponsor Özel Ödülü (Cangas) LPG Sistemi hediyesi

Sergilemeler Sergileme Belgesi

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Başvuru tarihi : 02.03.2018

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10.03.2018

Sonuçların Açıklanması : 13.03.2018

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 06.04.2018 (Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Takvimi) / Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi Sergi ve Konferans Salonu.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

Yarışma sonuçları basın yoluyla Hürriyet Gazetesinde ve www.arkaplan.org.tr, adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Organizasyon Komitesi: Arka Plan Fotoğraf Derneği / Hürriyet Gazetesi

Yarışma Sekreteryası:

yarisma@arkaplan.org.tr / www.arkaplan.org.tr


şartnameyi indirmek için
www.arkaplan.org.tr/yarisma


admin 1 
    Yorumlar

Hava Durumu
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
E-Gazete
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner37

banner24

banner34